Ny rapport om allmenngjøring

Publisert: 27.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Økningen i innvandringen etter EU-utvidelsene siden 2004 har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet.Lønns- og prisdannelsen og arbeids-markedets virkemåte er endret.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet er det nå skrevet en rapport om virkningene av allmenngjøring av tariffavtalene. Forskere fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse har samarbeidet om analysene.

Les rapporten her.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.