Ny rapport om allmenngjøring

- innholdet kan være utdatert

Økningen i innvandringen etter EU-utvidelsene siden 2004 har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet.Lønns- og prisdannelsen og arbeids-markedets virkemåte er endret.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet er det nå skrevet en rapport om virkningene av allmenngjøring av tariffavtalene. Forskere fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse har samarbeidet om analysene.

Les rapporten her.