Ny ordning for uføre

- innholdet kan være utdatert

– Uføre som tjener mer enn fribeløpet får i dag full avkorting og risikerer i tillegg å få hele uføretrygden omgjort. Det faller bort i den nye ordningen, sier Bjurstrøm til NTB.
Hun sier begrepene friinntekt og fribeløp vil forsvinne i den nye ordningen. Samtidig medgir hun at uføre også i framtiden får en avkorting i stønaden dersom inntekten går over en viss grense. Det er denne grensen som etter det NTB erfarer settes til 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp (0,4G).
– Jeg vil ikke kommentere beløpene. Vi legger fram uføremeldingen om kort tid, sier arbeidsministeren.
Bjurstrøm legger til at endringene i uførepensjonen inntreffer i 2015, og at personer som da allerede er uføre, vil bli omfattet av overgangsordninger.
– Det blir en helt ny ordning som gjør det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd. De som ikke kan jobbe, skal fortsatt ha en god uføretrygd, sier hun. (ANB-NTB)