Ny ordning for uføre

Publisert: 24.05.11

– innholdet kan være utdatert

– Uføre som tjener mer enn fribeløpet får i dag full avkorting og risikerer i tillegg å få hele uføretrygden omgjort. Det faller bort i den nye ordningen, sier Bjurstrøm til NTB.

Hun sier begrepene friinntekt og fribeløp vil forsvinne i den nye ordningen. Samtidig medgir hun at uføre også i framtiden får en avkorting i stønaden dersom inntekten går over en viss grense. Det er denne grensen som etter det NTB erfarer settes til 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp (0,4G).

– Jeg vil ikke kommentere beløpene. Vi legger fram uføremeldingen om kort tid, sier arbeidsministeren.

Bjurstrøm legger til at endringene i uførepensjonen inntreffer i 2015, og at personer som da allerede er uføre, vil bli omfattet av overgangsordninger.

– Det blir en helt ny ordning som gjør det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd. De som ikke kan jobbe, skal fortsatt ha en god uføretrygd, sier hun. (ANB-NTB)

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.