Ny opptrapping av streiken i GlobalConnectStreikemarkering utenfor Spekters lokaler i Oslo onsdag. Foto: Reidunn Wahl

Fra mandag 16. august tas ytterligere 10 medlemmer i EL og IT Forbundet ut i streik.

Siden 17. juni har ansatte i Spekter-bedriften GlobalConnect vært i streik. Med den seneste opptrappingen vil 39 medlemmer i LO- forbundene EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund delta i streiken. GlobalConnect er et teknologi og telekommunikasjonsselskap med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Finland og det nordlige Tyskland.

De streikende krever et lønnstillegg på linje med resten av arbeidslivet, at lønnstillegg gis til alle medlemmer og etablering av et lønnssystem som sikrer likt lønn for likt arbeid.

– Vi krever at GlobalConnect forholder seg til grunnprinsippene i den norske modellen for lønnsdannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne. Vi forventer at Spekter, som er en varm forsvarer av det norske trepartssamarbeidet, instruerer sin medlemsbedrift til å etterleve dette i praksis, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. Onsdag formiddag var det en streikemarkering utenfor Spekters lokaler i Oslo.

Det siste streikeuttaket involverer EL og IT-medlemmer i GlobalConnect på Fornebu, Kristiansand, Bodø og Tromsø.