Ny nettside om lønn i EU

- innholdet kan være utdatert

Nettsisden er laget av forskningsinstiuttet til den europeiske faglige samorganisasjon (ETUI).
Nettsider har sammenligning av E- landenes lønnsutvikling fra og med år 2000.
Nettsiden finner på ETUIs nettsider her.