Ny negativ informasjon om TTIP

Publisert: 17.11.14

– innholdet kan være utdatert

EU og USA forhandler om avtalen om Transatlatisk Trande and Investment Partnership, som om den blir realisert, blir verdens største frihandelsavtale.

Påstanden er at avtalen skal sikre et nytt, tollfritt marked for varer og tjenester på begge sider av Atlanterhavet.

Annen beregningsmodell – annet resultat

En ny undersøkelse, i regi av økonomen Jeronim Capaldo ved Tufts University og en mederabeider ved ILO, har brukt en annen modell enn EU/USA og resultatet viser et mer dystert bilde av en slik avtale. Ifølge Capaldo har de to to forhandlingspartene brukt en beregningsmodell som skaper en mer rosenrød framstilling av konsekvensene ved en slik liberaliseringsavtale.

Nord-Europa  taper

Undersøkelsen hevder at de nordeuropeiske landene taper på en slik avtale, skriver Klassekampen i dag etter å ha lest den nye studien.

Her er noen av de viktigste punktene i studioen, hvor forskerne har brukt Global Policy Model, som blant annet FN bruker.

  • TTIP vil etter et tiår føre til tap i nettoeksport, hvorav de europeiske landene i nord taper mest.
  • TTIP fører til lavere bruttonasjonalprodukt (BNP), også her er det de nordeuropeiske landene som taper.
  • TTIP kan føre til tap av 600 000 arbeidsplasser, hvorav rundt 225 000 i Nord-Europa. 
  • TTIP fører til press på lønninger, for Nord-Europa anslått til 35 000 kroner per arbeider.
  • TTIP vil også føre til tap av statlige inntekter i alle EU-land, med størst tap i Frankrike. Det, samt underskudd av BNP, fører en slik avtale til økt finansiell ustabilitet.
  • TTIP øker handelen mellom landene, men mer handel i USA betyr mindre handel i EU.

Attac har mer om TTIP

Det samme har For Velferdsstaten

Også innad i EU er det økende skepsis til avtalen

Den internasjonale faglige samorganisasjon (ITUC) ber partene stoppe forhandlingene.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.