Ny mann i Brussel

Publisert: 09.12.10

– innholdet kan være utdatert

Sammen med distriktssekretær Knut Arne Sanden skal Robert være LOs øyne og ører i Brussel – og legge til rette for at LO kan øve størst mulig påvirkning på EU-systemet og overfor europeisk fagbevegelse.

Mye av arbeidet vil dreie seg om å følge med på viktige EU-direktiver for fagbevegelsen og for norsk arbeidsliv, og å rapportere hjem om disse. Kapasiteten er i så måte øket, ettersom Karin Enodd beholder ansvaret for likestillingsarbeidet og kvinnekomiteen i den europeiske faglige sammenslutningen DEFS, selv om hun nå vil jobbe fra Oslo.

En annen viktig oppgave for Sanden og Hansen vil være å ta imot grupper av LO-tillitsvalgte  hjemmefra som skal delta i møter eller som vil komme til Brussel for å få bedre innblikk i EU/EØS-systemet. De har fram til nå hatt en god guide i Knut Arne Sanden, men nå får de altså to.

Robert René Hansen er i dag nestleder i organisasjonsavdelingen i LO, og har tidligere vært ungdomsrådgiver. Hans faglige karriere startet som klubbleder på Jøtul og som aktiv i LOs ungdomsarbeid i Østfold.
– Jeg ser spesielt fram mot å følge med på det som skjer rundt offentlige tjenester i EU. Fokuset rundt dette har blitt mye større, og det skjer mye på dette området på EU-nivå. Det blir også spennende å følge med på og ha kontakt med europeisk fagbevegelse, sier Robert René Hansen på LOs hjemmeside. Han begynner formelt i den nye jobben mandag 3. januar.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.