Ny kommunikasjons-direktør i NVE

Publisert: 23.04.13

– innholdet kan være utdatert

– Arbeidet med fornybar energi, skred og flomvarsling er viktig for folks hverdag og setter store krav til NVEs kommunikasjonsarbeid, sier Kjetil Hillestad.

Hillestad har tidligere vært kommunikasjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, statssekretær på statsministerens kontor, informasjonsleder for SVs stortingsgruppe og arbeidet i Statskonsult og FN-sambandet.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.