Ny kamp om kompetanseforskriften

Publisert: 22.10.14
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Endringsforslaget gjelder i hovedsak forskriftens detaljerte krav om størrelsen på bemanning med kompetanse hos energiselskapene/konsesjonærene.

H/Frp-regjeringen mener at nett- og kraftselskaper skal stå fritt i å organisere bemanning og drift, blant annet ved å sette bort arbeid.

Olje- og energiminister Tord Lien påpeker at fjerning av krav til bemanning er en oppfølging av regjeringens politiske plattform – Sundvold-plattformen.

Ifølge Lien fører fjerning av ansatte med kompetanse til billigere nettleie for forbrukerne.

For å sikre at energiselskapene har nødvendig egenkompetanse, foreslås det en ny bestemmelse i energilovforskriften. ”Nødvendig egenkompetanse” skal vurdere behov for nødvendig tiltak og vurdere kvaliteten på arbeidet som settes bort.

Høringsfristen er satt til 19. januar 2015. EL & IT Forbundet er direkte høringsinstans.

Departementets høringsnotat.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.