Ny høring om vikartiltak

Publisert: 13.12.11

– innholdet kan være utdatert

– Tiltakene er bra, men de endrer ikke vår grunnleggende skepsis til vikarbyrådirektivet, sier forbundsleder Hans Felix i EL & IT Forbundet til LO-Aktuelt.

– Dette er tiltak vi kan gjennomføre uansett om vi godtar vikarbyrådirektivet eller ikke, mener Felix. Han er godt fornøyd med tiltakene som han mener vil gjøre norsk lovgivning til Europas strengeste overfor vikarbransjen.

– Alle forslagene som regjeringa kommer med er positive. Det er også positivt at dette kommer før implementeringen av direktivet, sier Felix. EL & IT Forbundet vedtok på landsmøtet å be regjeringa om å legge ned veto mot direktivet.

– Dette endrer ingenting i forhold til vår grunnleggende skepsis til direktivet. Det som er usikkert er hvordan dette vil stå seg i forhold til EU, og siden det er stor usikkerhet om dette, er det tryggeste at vi reserverer oss, sier Felix.

Han forventer at «djevelens advokater» leser direktivet og at dette havner opp i ESA og så Efta-domstolen med tolkning.

Ny høring om tiltakene

Spørsmålet om å ta inn vikarbyrådirektivet i norsk rett og forslag til tiltak i den forbindelse var på høring høsten 2010. Gjennom høringssvarene har departementet fått flere bekymringsmeldinger og forslag.

Arbeidsdepartementet sender derfor nå på høring ytterligere tiltak for å sikre gjennomføring av nye regler om likebehandling som følger av vikarbyrådirektivet. Fristen for tilleggshøringen er 30. januar 2012.

I tiltakspakken som sendes på høring, foreslås følgende:

 • Solidaransvar
  Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet.
   
 • Opplysningsplikt overfor vikarer
  Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen knyttet til innleieforholdet.
   
 • Opplysningsplikt overfor innleievirksomheten
  Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
   
 • Opplysningsplikt overfor vikarbyrå
  Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.
   
 • Arbeidstidsansvar for innleier
  Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.
   
 • Drøftingsplikt for innleier
  Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie.
   
 • Arbeidstilsynet håndhever drøftingsplikten
  Arbeidstilsynet skal håndheve den nye drøftingsplikten.
   
 • Kollektiv søksmålsrett vurderes
  Det er ønskelig å få vurdert nærmere spørsmålet om kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte, som ledd i gjennomgangen av  håndhevingen av alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket varslet i arbeidslivsmeldingen. Dette arbeidet starter opp i første halvår 2012.
   
 • Bemanningsregisteret evalueres
  Bemanningsregisteret, som ble innført i 2009, evalueres i 2012.

Les mer om høringen på regjeringen.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.