Ny GIV for yrkesfagene

Publisert: 13.07.11

– innholdet kan være utdatert

–  De tiltakene som regjeringen foreslår er viktige, både for å yrkesrette utdanningen mer og for å øke gjennomføringsgraden. EL & IT Forbundet er fornøyd med å det skal vurderes å dele opp flere utdanningsprogrammer og at den teoretiske utdanningen blir mer yrkesrettet, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

Han understreker at det både er nødvendig og gledelig med et sterke fokuset på å heve yrkesfagenes status for å dekke framtidas arbeidskraftsbehov.

– Med denne satsingen har regjeringen og kunnskapsministeren tatt et viktig skritt i riktig retning, sier Andersen.

Fakta om saken

Ny GIV står for “gjennomføring i videregående opplæring”. Det tre-årige prosjektet har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Målene skal gjennomføres gjennom lokale og nasjonale tiltak og nå er det forbedring av yrkesfagene som er fokuset.

Stort frafall

Statistikken viser at kun 55 prosent av elevene som begynte på yrkesfag gjennomførte utdanningen, mens 80 prosent av dem som begynte på studieforberedende programmer (linjer) fullførte.

Tiltak og endringer

  • Vurdere om enkelte utdanningsprogram skal deles for å gi mer yrkesspesialisering. Fellesfagene skal yrkesrettes. 10 millioner kroner bevilges til å gi lærerne mer kompetanse og til utvikling av nye læremidler for yrkesretting av fellesfag.
  • Lese- og skriveopplæringen og kompetansen i norsk skal styrkes ved å øke timetallet i dette faget for elever på yrkesfag. Det blir obligatorisk med dobbelt så mange norsktimer som i engelsk.
  • Endre engelskeksamen slik at yrkeselever vil få lokalt gitt eksamen i engelsk som skal tilpasses de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
  • Gi høyere status for yrkesfag ved å samarbeide med arbeidslivet om å motivere flere til elever til å velge yrkesfag.
  • Sikre en god utdannings- og yrkesrådgivning og motivere ungdom til å ta mer utradisjonelle valg i forhold til kjønn.
  • Legge bedre til rette for yrkesfagkonkurranser for elever og lærlinger som tillegg til yrkes-NM, EM og VM. I 2012 vil det bli gitt 1 million kroner i tilskudd til slike yrkeskonkurranser. I tillegg vil man videreutvikle Y-veien, som betyr at elever innen enkelte fagområder kan gå fra fagbrev og videre i høyere yrkesutdanning.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens presentasjon.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.