Ny direktør i Energi Norge

Publisert: 25.01.12
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Heløe Eivind Heløe er cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Frem til 2008 arbeidet han som konsulent og rådgiver innen politisk kommunikasjon, med særlig vekt på olje- og energipolitiske spørsmål.

Heløe har de siste to årene vært medlem av Energi Norges næringspolitiske utvalg.

Når Heløe tiltrer etter avtale inngår han i Energi Norges ledergruppe
 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.