Ny direktør for DSB

Publisert: 11.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Daae tiltrer 1. september når nåværende direktør Jon A. Lea går av etter endt åremål.

Cecilie Daae har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet siden 2014. Før dette arbeidet hun som divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester samme sted.

Hun har tidligere arbeidet som administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Daae har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1990, og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

DSB er underlagt Justisdepartementet og Daae får justisminister Anders Anunsen som øverste leder.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.