Ny bransjekontakt

Publisert: 29.11.11

– innholdet kan være utdatert

Ordningen med bransjekontakt for bygg- og anleggesbransjen skal styrke oppfølging og dialog med en viktig bransje som fortsatt har behov for å styrke etterlevelsen av lover og forskrifter innen Arbeidstilsynets ansvarsområde.

– Ordningen med bransjekontakt for bygg- og anleggsbransjen må sees på som et nybrottsarbeid, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen. – Regjeringen har så sent som i forbindelse med høstens stortingsmelding “Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” gjentatt behovet for å utvikle gode samarbeidsløsninger, partssamarbeid, i arbeidslivet, sier Svendsen.

Pilotprosjekt

Den foreslåtte ordningen er i første omgang ment som et pilotprosjekt fra 1. januar 2012 og fram til sommeren 2014.

Målgruppen for arbeidet er byggherrer, entreprenører og sentrale organisasjoner. Arbeidstilsynet er allerede i gang med et nasjonalt prosjekt rettet inn mot byggherremiljøet i Norge (de som bestiller oppdrag) med grunnlag i en nyrevidert byggherreforskrift. Bransjekontakten skal ha fokus på hele verdikjeden i bransjen, fra tidlig planfase via kontrakt mellom byggherre og entreprenør, fram til ferdig bygg/anlegg. 

Arne Feragen er utpekt som ansvarlig prosjektleder for denne aktiviteten. Feragen har bred erfaring fra bransjen og Arbeidstilsynet. Blant annet har han i Statens vegvesen vært leder for produksjonsavdelingen i Nordland, utbyggingssjef i Sør-Trøndelag og avdelingsdirektør i Midt-Norge med ansvar for utbyggingsprosjektene på veisiden. De siste årene har han vært regiondirektør i Arbeidstilsynet, men har for tiden permisjon fra denne stillingen.

– Jeg har lenge ivret for at Arbeidstilsynet må komme i tettere og enda bedre dialog med bygg- og anleggsbransjen, både byggherrer, entreprenører og organisasjoner. Jeg har tro på at utvikling av en tillitsbasert relasjon på riktig nivå hos de riktige aktørene vil bidra til å styrke etterlevelsen av lover og forskrifter, slik at bransjestandarden for arbeidsmiljøet høynes, sier Arne Feragen. – Dette er et arbeid jeg gleder meg til å ta fatt på.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.