Ny arbeidstvistlov vedtatt

Publisert: 02.02.12

– innholdet kan være utdatert

De nye lovene erstatter arbeidstvistloven fra 1927 og lønnsnemndloven fra 1952.

Begge lovene har gjennomgått en grundig teknisk og språklig modernisering og har fått en ny og mer tilgjengelig lovstruktur.

De nye lovene trer i kraft 1. mars 2012.

Lenker til Lovdata:

Arbeidstvistloven

Lønnsnemdloven

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.