Ny arbeidsråd i Brussel

Publisert: 11.09.13

– innholdet kan være utdatert

Finn Ola Jølstad blir dermed den personen som LO og forbundene oftest inviterer og som innleder ved faglige besøk i Brussel.

Jølstad er en erfaren Brussel-boer og har tidligere bodd i byen ved to anledninger. Først tre måneder som hospitant i Europakommisjonen i 2001, og deretter tre og et halvt år, fra 2002 til 2005, som nasjonal ekspert samme sted. 

Begge gangene jobbet han i Europakommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, DG Employment. Som nasjonal ekspert jobbet han spesifikt med koordinering av den europeiske sysselsettingsstrategien.

Les mer om Jølstad på europaportalen.no

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.