Ny AFP-ordning

Publisert: 25.03.10

– innholdet kan være utdatert

Fra å være en tidsavgrenset pensjon (fra 62 til 67 år) er AFP-ytelsen nå blitt et livsvarig påslag/tillegg til fleksibel alderspensjon. Forutsatt at du fyller vilkårene, kan du fortsatt ta ut pensjon før 67 år, de fleste med bedre ytelser enn i dagens system. Samtidig som du mottar ny AFP og alderspensjon fra Folketrygden, kan du jobbe og tjene så mye du vil ved siden av – uten avkorting i pensjon. Eller du kan utsette tidspunktet for uttak og få økt årlig pensjon.

Tilbakevirkende kraft

AFP-tillegget tjenes opp etter få år fordi det gis tilbakevirkende kraft for alle år med opptjening i folketrygden. Du får også opptjening for eventuelle år utover 40 år så sant disse er før fylte 62 år.

Kombiner jobb og pensjon

De nærmeste årene vil de månedlige pensjonsutbetalingene ved uttak ved 62 år, bli omtrent som i gammel ordning. Hvis du venter med å ta ut AFP, øker de månedlige utbetalingene av pensjon for hvert år uttaket utsettes. Det er fordi pensjonen beregnes å utbetales over færre år.

Viktig å lese informasjon

De som er født i 1945-48 og fortsatt jobber kan få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er mye å sette seg inn i. Det er også slik at forskjellene mellom offentlig og privat sektor vil øke. Ordningene for tidligpensjon blir enda mer ulike.

LO har på sine hjemmesider en fyldig informasjon om den nye AFP-ordningen. Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.