NVE-rapport om nettregulering

Publisert: 21.01.10

– innholdet kan være utdatert

NVE anbefaler:

  • at dagens økonomiske regulering av nettselskapene videreføres
  • at sentralnettet utvides til å også omfatte regionalnettet
  • at ordningen med anleggsbidrag beholdes
  • NVE fraråder innføring av nasjonale tariffer

Forbundet tar rapporten til etterretning og mener NVEs anbefalinger er fornuftige innspill, men at dette ikke løser alle utfordringer når det gjelder nettet.

Om dette blir gjennomført, vil det utjevne kostnadene ved utbygging av regionalnettet, jfr endringene i energiloven som pålegger netteier nettilknytning til produsenter. Det vil ikke få noen stor betydning umiddelbart for arbeidet med å utligne forskjellene i nettariffer, og tilfredsstiller ikke ønsket om like eller likere nettariff i hele landet. Jeg ser ingen grunn til at vi skal gå mot forslaget, det kan bidra til å senke anleggsbidraget og som sagt utligne utbyggingskostnadene på landsbasis om det blir større behov for utbygging av regionalnettet i forbindelse med utbygging av ny kraftproduksjon. Selskap med potensiale for vindkraftutbygging og små vannkraftanlegg. støtter forslaget, andre nettselskap liker det antakelig mindre godt. Konklusjon: jeg antar vi bør støtte forslaget, men presisere at dette løser noen problemer i forbindelse med pålegger om nettilknytning for produsenter, men ikke problemene knyttet til store ulikheter i nettariffene for alminnelig forbruk.Forskriften for regulering av nettselskapene må endres om vi skal få dette til.

 

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Nyheter/NVEs-gjennomgang-av-den-samlede-nettreguleringen-/

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.