NVE: Nøkkeltall for nettselskapene

Publisert: 08.01.14

– innholdet kan være utdatert

Tallene viser blant annet at nettselskapene i en periode har hatt høyere nettleie enn inntektsrammene tilsier. Ved utgangen av 2012 var den akkumulerte merinntekten i bransjen på hele 7,2 milliarder kroner.

Av dette var 3,5 milliarder kroner merinntekt til Statnett.

Historisk høy inntektsramme og moderat nettleieøkning i 2013 tilsier at den store akkumulerte merinntekten i nettselskapene ble betydelig redusert i fjor.

Les mer på NVEs hjemmeside.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.