NVE evaluerer høstens stormer

- innholdet kan være utdatert

Strømbrudd skaper problemer for strømkundene, spesielt når bruddene blir langvarige. Samtidig er det umulig å oppnå 100 prosent leveringspålitelighet under alle forhold, mener NVE-sjef Per Sanderud.
– Erfaringene fra «Hilde» og «Ivar» vil gi oss en indikasjon på om det forebyggende arbeidet i nettselskapene ligger på et riktig nivå, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud på NVEs nettside.