NVE: 100 år i regionenes tjeneste

Publisert: 24.10.12

– innholdet kan være utdatert

Årlig får vi meldinger i media om flom og skred rundt i landet. Både flom og skred fører til skader – ofte i millionklassen.

Forebygging og håndtering av flom- og skredhendelser byr på store variasjoner og utfordringer avhengig av hvor i landet du er. Alt fra vårflommer i store vassdrag til massetransport og fare for nye elvefar i de mellomstore og små bratte vassdragene, skriver NVE på sin nettside.

Markering

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, statssekretær i Olje- og energidepartementet Ane Hansdatter Kismul og leder av Direktoratet for Naturforvaltning, Janne Sollie, er blant deltakerne under markeringen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.