Null respekt for distriktsnorge

- innholdet kan være utdatert

Nedleggelsene rammer 136 ansatte innen avdelingene Kundeservice, Privat, Bedrift og Leveranse, hovedsakelig kvinnearbeidsplasser.
– I tillegg til at dette er et slag i ansiktet på de ansatte og en trussel mot deres fremtidige levekår, er dette arbeidsplasser av stor betydning for den totale sysselsettingen i lokalsamfunnene. Kampen for å forsvare disse arbeidsplassene må bli et felles prosjekt for den politiske og den faglige arbeiderbevegelsen, sier Wahl.
De ansatte ble informert i dag kl. 10.00 og saken skal opp i styret i Telenor Norge onsdag 6. april.
– Denne saken er så alvorlig at den må tas opp i konsernstyret i Telenor, sier Wahl.
– Telenor har et samfunnsansvar. Vi forutsetter at Statens representanter i styret for Telenor, i samarbeid med de ansattes representanter, finner andre løsninger, sier Wahl.
EL & IT Forbundets nestleder Vidar Hennum vil i dag ta saken opp med LO-leder Roar Flåthen.