NTE reduserer 113 årsverk

Publisert: 11.02.13

– innholdet kan være utdatert

Sparer på pensjonsordningen

Ifølge Trønder-Avisa hevder konsernsjef Kristian Stav at det er mest å spare på å kvitte seg med Expert-forretningene og å endre pensjonsordningene fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Å endre pensjonsordningene betyr en årlig innsparing på 70 millioner kroner. For å endre ordningen må ledelsen innlede drøftelser med arbeidstakerne og det er foreløpig ikke startet med slike forhandlinger.

Må tjene penger

Spareprogrammet i NTE ble iverksatt å møte lavere fremtidige kraftpriser og få en kraftig forbedring i driftsresultatet. I 2011 ble regnskapet gjort opp med et underskudd på 15 millioner kroner.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.