Norske småkraftverk kjøpes opp

Publisert: 21.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I Norge er det et lovverk som sikrer at vannkraftressursene tilfaller det offentlige. Dette gjelder ikke for småkraftverk.

– Vi skal være glad for at vi har et lovverk som sikrer at fellesskapet eier de større kraftverkene her i landet, sier Felix.

Regjeringen har gjennom eierskapsmeldingen vist at den går inn for økt salg av fellesskapets verdier til private.

– Det er viktig at vi passer på å gir beskjed om Høyre/Frp-regjeringen forsøker seg på salg av vannkraften. Det er arvesølvet vårt, understreker Felix.

Her kan du lese mer om saken på bygg.no:
http://www.bygg.no/article/1222962

Også en NTB-sak som er gjengitt på Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Utenlandsk-kapital-shopper-norske-smakraftverk-7867229.html

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.