Norsk lønn på sjø og land

Publisert: 19.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Norske sjøfolk er under hardt press. Det er derfor viktigere enn noen sinne å stå sammen og kjempe for sjøfolks arbeidsplasser og framtid. 

Sjøfolk manglar i praksis regulerende verktøy som allmenngjeringsinstituttet på sokkelen og langs kysten, og det er det som er tema for markeringa. 

LO-leder Gerd Kristiansen vil holde appell under markeringen i tillegg til lederne av de tre sjømannsorganisasjonene.

De håper å få støtte også fra andre forbund ved at tillitsvalgte møter opp med fanene sine.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.