Norge trenger fagarbeidere

Publisert: 28.02.14

– innholdet kan være utdatert

Partene undertegnet en samfunnskontrakt i 2011 med varighet ut 2015. For å få flere lærlinger og utdanne fagarbeidere, er det behov for flere lærebedrifter.
 

Tillitsvalgte viktige i rekrutteringen!

Det er laget en nettside som gir mye informasjon om hva det betyr å være

Omdømmelogo

lærebedrift og hvordan bedrifter går fram. I statsbudsjettet for 2014 la regjeringen inn økt stimuleringstilskudd og det er utformet en logo for godt omdømme for lærebedrifter – det viser at de tar samfunnsansvar.

Også forbund og tillisvalgte er viktige for å bidra til å nå målet i samfunnskontrakten.

Ta i bruk www.lærlingløftet.no ute i det lokale arbeidet med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.