Norge tjener på klimaendringer

Publisert: 16.08.10

– innholdet kan være utdatert

Når temperaturen stiger, reduseres oppvarmingsbehovet. Global oppvarming betyr også mer nedbør, som kan øke kraftproduksjonen. Samlet gir dette et kraftoverskudd Klimaendringene innebærer også mer nedbør, noe som kan gi økt vannkraftproduksjon. Tilsammen gir dette et kraftoverskudd på rundt 25 TWh, skriver Aftenposten.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.