Norge som grønt batteri?

- innholdet kan være utdatert

Nylig var ei topptung gruppe fra Olje- og energidepartementet (OED) hos forskningssenteret CEDREN (SINTEF, NTNU og NINA) for å diskutere fordeler og ulemper ved å bruke norsk vannkraft på denne måten.
Bakteppet for  OED-delegasjonens Trondheims-besøk, med statssekretær Sigrid Hjørnegård, i spissen, er at flere norske energiselskaper allerede har begynt å leke med tanken om å satse på såkalte pumpekraftverk i Norge.

Dette er vannkraftverk som kan gi Norge en nøkkelrolle når vindmøllene i Nordsjøen begynner å snurre.
Tanken er å bruke slike kraftverk til å ”balansere” den økende produksjonen av vindkraft i Nordsjøen: pøse norsk vannkraft ut på nettet i Nord-Europa når det er vindstille – og så bruke overskudd av billig vindkraft på tidspunkt med lav kraftetterspørsel til å pumpe vann opp i de norske dammene igjen.

Hjertet i slike kraftverk er en turbin som i det ene øyeblikket kan brukes som pumpe, og i det neste øyeblikket reverseres og brukes til å produsere strøm.
Det tyske regjeringsoppnevnte utvalget har beregnet at Tyskland vil trenge en produksjonskapasitet i norske vannkraftverk på 60 000 megawatt for at landet skal få en hundre prosent fornybar strømforsyning. I dag har de norske vannkraftverkene en samlet produksjonskapasitet på 28 000 megawatt.
Les mer om dette på Sintef sine hjemmesider.