Norge magnet for EU-arbeidskraft

- innholdet kan være utdatert

I en ny undersøkelse for NAV EURES oppgir 31 prosent av virksomhetene i privat sektor at de har benyttet EU-arbeidskraft det siste året. Tallene har ikke vært høyere siden 2008. Derimot har bruken av EU-arbeidskraften i offentlig sektor falt fra 38 til 25 prosent det siste året.
– To av tre ledere tror at det er lettere for Norge enn for andre land i Europa å tiltrekke seg arbeidskraft fra EU fremover, sier EURES Manager Almedina B. Jahre i NAV EURES.

Rekord for restauranter


Aldri før har hotell- og restaurantbransjen brukt så mye EU-arbeidskraft som nå. Hele 67 prosent bruker slik arbeidskraft. Også andre typiske EU-bransjer slik som bygg- og anleggssektor og industrien har rekordbruk av EU-arbeidskraft med henholdsvis 44 og 45 prosent av bedriftene.
– EU-arbeidskraft i privat sektor er nå på sitt høyeste på tre år og med rekordmålinger i flere bransjer. Norsk arbeidsliv mener at det er lett å finne EU-arbeidskraft, men svarene tyder på at offentlig sektor sliter noe mer enn private bedrifter, sier Jahre.
I undersøkelsen oppgir 76 prosent av bedriftslederne at det er lett å tiltrekke seg EU-arbeidskraft til sin bransje, mens 59 prosent av lederne i offentlig sektor sier det samme.

Økende behov fremover


Blant bedriftene vil 32 prosent bruke EU-arbeidskraft neste 12 måneder, også dette er høyest på tre år. I offentlig sektor sier 31 prosent det samme.
– Polsk og svensk arbeidskraft dominerer i både privat og offentlig sektor. I privat sektor er polakker på topp med 39 prosent og svenskene på en andreplass med 34 prosent. Litauen har for første gang knepet tredjeplassen foran Tyskland, sier Jahre.
I offentlig sektor er Polen og Sverige jevnstore, men andelen polakker øker mens svensker faller sammenlignet med i fjor.
– De fleste EU-arbeiderne blir fast ansatt i bedriftene. Likevel ser vi for første gang en nedgang i bruk av fast ansettelse, mens midlertidig ansettelse øker. Bruk av vikarbyrå har falt siste år, sier Jahre.

Tilbyr språkopplæring


Mange norske bedrifter har egne tilbud for å tilrettelegge for EU-arbeidstakerne. I både private og offentlige virksomheter oppgir seks av ti arbeidsgivere at de gir kurs og hver fjerde gir språkopplæring.
– Vi er positivt overrasket over at så mange arbeidsgiverne tilbyr sine EU-medarbeidere språkopplæring, sier Jahre.

Blant bedrifter som bruker EU-arbeidskraft, oppgir 34 prosent at de i stor grad er avhengige av denne arbeidskraften, hvorav 10 prosent sier i svært stor grad.


Mindre utenfor EU


15 prosent av bedriftene bruker arbeidskraft utenfor Europa. Finnmark er på topp med 28 prosent. De fem største rekrutteringslandene er Russland, USA, India, Thailand og Irak.


Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i juni 2011. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.


EURES er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene og Sveits.