Norge henger etter i skolefrafall

Publisert: 14.09.11

– innholdet kan være utdatert

Tallene har kommet fram gjennom den årlige undersøkelsen “Education at a Glance, og tallene viser at Norge ligger under gjennomsnittet for de 19 landene som har levert statistikk. Det er særlig på yrkesfaglige programmer Norge har store utfordringer.

Voksne tar fagbrev

Gjennomsnittet av landene som deltar i undersøkelsen har en grad av fullføring som ligger ti prosentpoeng over Norge. På tross av de svake gjennomføringstallene for yrkesfag klarer Norge likevel å produsere relativt mange kandidater med fagbrev hvert år. Dette skyldes at voksne i Norge har gode muligheter til å fullføre videregående opplæring, ikke minst gjennom praksiskandidatordningen, skriver Kunnskapsdepartementet.no.

Viktig tema

– Innen flere sektorer vil det bli mangel på kvalifisert arbeidskraft om ikke gjennomføringen blir bedre. Kampen mot frafall i videregående opplæring en av mine hovedsaker, ikke minst gjennom Ny Giv-prosjektet. Og vi må sørge for flere lærlingeplasser i både privat og offentlig sektor, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.