Nordmenns netthandel på europatoppen

Publisert: 27.01.11

– innholdet kan være utdatert

Mens 70 prosent av innbyggere i Norge handler på Internett, gjør kun 37 prosent av EU-innbyggerne det samme.

– Netthandel øker tilfanget på avanserte IKT-tjenester og innovasjon i vare- og tjenestenæringene. Ca. 20 prosent av den totale omsetningen i næringslivet skjer elektronisk i dag. Jeg tror vi er langt unna å ta ut potensialet på dette området sier fornyingsminister Aasrud.

Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 viser at 43 prosent av befolkningen brukte nettet til å kjøpe reiser og overnatting. 38 prosent kjøpte billetter, mens om lag én av fire handlet klær, bøker, film og musikk på nettet i 2009.

Andelen som handler på nettet, har økt med ni prosent fra 2006 til 2009. Halvparten av dem som ikke handler på nettet, begrunner dette med at de foretrekker å handle personlig. Men også bekymring for betalingssikkerheten, personvern og manglende kunnskaper begrenser netthandelen, viser analysen. Av analysen går det også frem at eldre i stadig større grad bruker nettet til å kjøpe varer og tjenester. Mens én av ti seniorer handlet på nettet i 2006, var dette tallet tredoblet i 2009.  

Hele statistikken er tilgjengelig på nettsidene til SSB.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.