Nordisk satsing mot sosial dumping

Publisert: 23.11.10

– innholdet kan være utdatert

Rapporten “Udenlandsk arbejdskraft i Norden” er første ledd i innsatsen. Den viser at den største innvandringen i nyere tid kommer fra de nye EU-landene i Øst-Europa, spesielt Polen og Baltikum, og at mesteparten av arbeidsmigrantene er ufaglærte innen byggevirksomhet, landbruk, gartneri, skogbruk, transport og tjenester.

Rapporten peker på store utfordringer når det gjelder overholdelse av gjeldende overenskomster, sikring av ansettelsesvilkår, arbeidsmiljø og videreutdannelse samt problemer med sosial dumping.

Utfordringen er spesielt stor når det gjelder midlertidig ansatt utenlandsk arbeidskraft og utstasjonerte arbeidstakere.

Blant problemene som nevnes, er manglende kjennskap til nordiske standarder for arbeidsmiljø og sikkerhet hos de utenlandske arbeidstakerne eller aksept av dårligere og farligere vilkår på grunn av lavere forventninger.

Prosjektet løper i perioden 2010–2012 og er ledd i Nordisk ministerråds generelle globaliseringsinnsats. Rapporten ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden” er en sammenfatning av innsatsen i hvert enkelt nordisk land og utgjør første skritt av prosjektet.

De nordiske sysselsettingsministrene møtes 25. november som et ledd i det løpende nordiske samarbeidet. De skal blant annet diskutere innsatsen mot ungdomsarbeidsledighet.

Dagen før ministermøtet vil en konferanse i København belyse arbeidet med å integrere utenlandsk arbeidskraft for å styrke den nordiske innsatsen også på dette området.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.