Nordisk prosjekt om unge

Publisert: 14.05.13

– innholdet kan være utdatert

Unge arbeidstakere har større risiko enn eldre for å bli utsatt for ulykker, men det er også andre forhold enn arbeidsulykker som er viktig å ta i betraktning.

Prosjektet skal blant annet ta for seg unges forutsetninger når de går inn i arbeidslivet og prosjektperioden vil gå fra 2014 til 2015.

Søknadsfrist er 20. september 2013 kl. 12.00.

Les mer her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.