Nordisk Nettverkskonferanse i april

Publisert: 26.01.11

– innholdet kan være utdatert

Energibransjen i Norden har felles utfordringer innenfor en rekke områder, for eksempel konkurranseutsetting, strukturendringer og bygging, drift og vedlikehold av nettet. På denne bakgrunn er erfaringsutveksling mellom de nordiske faglige aktive en nødvendighet for å kunne følge og påvirke utviklingen.

Den årlige nettverkskonferansen er en arena for å diskutere og utveksle erfaringer for tillitsvalgte i energibransjen i Norden.

Mer om konferansen med program.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.