Nordisk Nettverkskonferanse i april

- innholdet kan være utdatert

Energibransjen i Norden har felles utfordringer innenfor en rekke områder, for eksempel konkurranseutsetting, strukturendringer og bygging, drift og vedlikehold av nettet. På denne bakgrunn er erfaringsutveksling mellom de nordiske faglige aktive en nødvendighet for å kunne følge og påvirke utviklingen.
Den årlige nettverkskonferansen er en arena for å diskutere og utveksle erfaringer for tillitsvalgte i energibransjen i Norden.
Mer om konferansen med program.