Noe økt ledighet

Publisert: 28.06.12

– innholdet kan være utdatert

NAVs ledighetstall for juni viser en registrert ledighet på 64 200, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av juni bli det tre prosent flere arbeidsløse innen bygg og anlegg, men arbeidsledigheta er fremdeles lavare enn i juni i fjor.

I juni økte arbeidsledigheta i de fleste fylkene, viser sesongkorrigertetall. Det var bare i Sogn- og Fjordane og i Buskerud at det var en liten nedgang.

Andelen sysselsatte i befolkningen fortsetter å øke noe. Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser en økning fra 69,1 prosent i november 2011 til 69,7 prosent i april.

Mer tall og informasjon finner du hos NAV.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.