NHO vil ha tiltak

- innholdet kan være utdatert

NHO følger dermed etter LO som før påske sendte regjeringen et brev med sju forslag til tiltak.
LO mener problemet med sosial dumping og arbeidskriminalitet er omfattende, men NHO presiserer at norsk arbeidsliv for det meste følger reglene.

Åpner for allmenngjøring


NHO ser blant annet for seg selektive tiltak mot enkeltbransjer og er enig med LO om at sterkere lut må til for å ta konkursryttere. NHO åpner for å vurdere allmenngjøring av tariffavtaler, noe som har vært et sentralt virkemiddel for LO i kampen mot sosial dumping.
Les mer om saken på NRK.no, Klassekampen.no og Dagens Næringsliv.