NHO raser – LO smiler: Innleiereglene strammes inn

Publisert: 30.05.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

En samlet opposisjon (Ap, SV, Sp, Rødt, KrF) på Stortinget har bestemt seg for å støtte fagbevegelsens krav om innstramming i bemanningsbyråenes muligheter til å leie ut arbeidskraft.

Opposisjonen sørger dermed for større makt til fagbevegelsen ved at kun tillitsvalgte fra forbund med innstillingsrett skal ha rettighet til å leie inn arbeidskraft.

Opposisjonen går også inn for at bemanningsbyråene ikke lengre skal kunne ha «fast ansatte» uten lønn mellom oppdrag.

Ulike reaksjoner

Bemanningsbransjen og NHO reagerer sterkt på disse innstrammingene, mens LO er fornøyd.

– Dette vil øke seriøsiteten i arbeidslivet, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

Selv om dette ikke løser alle problemer, så er det et stort skritt i riktig retning.

– Vi må som fagbevegelse jobbe videre med problemene som bemanningsbransjen og sosial dumping skaper i norsk arbeidsliv.  Både kollektiv søksmålsrett og dokumentasjonskravet for å få allmengjort tariffavtaler, er saker som kommer til å stå sentralt i tiden framover, understreker Larsen.

Dagens regelverk

I dagens regelverk i arbeidsmiljøloven så kan bedrifter gå til innleie av arbeidskraft gjennom avtale med de tillitsvalgte.

Det er ingen krav til at bedriften skal være organisert eller ha tariffavtale. Dette har ført til at useriøse bedrifter har laget egne «husavtaler» som de kaller tariffavtale, og utpekt en ansatt til å være tillitsvalgt. Denne personen har så kunnet underskrive innleieavtaler med arbeidsgiver.

Behandles mandag

Stortinget behandler innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen mandag 4. juni. Med KrFs vedtak får stortingsflertallet gjennomslag mot komiteens flertallsinnstilling.

Lovendringene iverksettes fra 1. januar 2019.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.