Nettsted for anstendig arbeid

- innholdet kan være utdatert

Fagforeninger og andre grupper som holder arrangementer på dagen kan også bruke nettstedet til å laste opp informasjon om sine egne planer for 7. oktober. Oppdateringer, bilder og videoer i løpet av selve dagen kan også lastes opp på siden.
IFS ber om at alle medlemsorganisasjoner og lokale ledd allerede nå forbereder årets tema som er «Building Workers `Power».

Verdensdagen for anstendig arbeid er en dag da arbeidsfolk, deres organisasjoner og deres støttespillere over hele verden mobiliserer for anstendig arbeid til alle og for respekt for arbeidstakernes rettigheter. Vi tar sikte på å overgå fjorårets totalt 424 arrangementer i 74 forskjellige land for å fremme kravene til arbeidsfolk og deres familier til myndigheter, arbeidsgivere og de ​​internasjonale institusjonene, sier IFS sin generalsekretær, Sharan Burrow.
Se det nye nettstedet her.