Nettsider om sosial dumping

Publisert: 11.07.13

– innholdet kan være utdatert

Fra 1. juli 2013 fører Arbeidstilsynet tilsyn med hvordan offentlige oppdragsgivere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Hjelpesider mot sosial dumping

På de nye sidene finner du informasjon om sosial dumping og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, rettleidning om hvordan stille og følge opp krav, svar på ofte stilte spørsmål om forskriften og ulike eksempel fra offentlige virksomheter.

Kommer utvidelser

Høsten 2013 vil sidene bli utvidet med flere eksempler, verktøy og bransjespesifikk informasjon.

Her finner du de nye sidene: http://anskaffelser.no/sosial-dumping

 Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.