Nettsider om sosial dumping

- innholdet kan være utdatert

Fra 1. juli 2013 fører Arbeidstilsynet tilsyn med hvordan offentlige oppdragsgivere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Hjelpesider mot sosial dumping


På de nye sidene finner du informasjon om sosial dumping og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, rettleidning om hvordan stille og følge opp krav, svar på ofte stilte spørsmål om forskriften og ulike eksempel fra offentlige virksomheter.

Kommer utvidelser

Høsten 2013 vil sidene bli utvidet med flere eksempler, verktøy og bransjespesifikk informasjon.


Her finner du de nye sidene: http://anskaffelser.no/sosial-dumping


 Les mer på arbeidstilsynet.no.