Nettsider om norsk vannkraft

Publisert: 21.07.11

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet, daværende NEKF, var blant stifterne da museet ble etablert for 22 år siden. Andre stiftere i bevegelsen er LO, Norsk Arbeidsmannsforbund, LO i Odda og Omland og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (nå Industri Energi).

Kunnskap om vannkraft


I fjor etablerte museet en egen nettside – vannkrafta.no. Siden presenterer utvalgte vannkraftanlegg basert på historiske, geografiske og teknologiske kriterium. Per nå er det anleggene Hammeren, Tysso I, Solbergfoss, Aura og Alta. Lista skal utvides med fortellinger og historien rundt flere anlegg. På siden finnes det bilder og videoer, samt at vannkraft.no har egen Facebook-side.

 

Museets utvikling

I 1994 ble museets navn endret til Vestnorsk Industristadmuseum og flyttet fra Odda til Tyssedal. Seks år senere godkjenner kulturkomiteen i Hordaland fylkeskommune nye vedtekter for en utvidet stiftelse og navnendring til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.

Museet er åpent for besøk og du kan enten gå på egen hånd eller være med på guidede omvisninger. Museet er også aktive mot skolene for å informere om det som er stiftelsens formål og målsetting (se under).

Museet har utstillinger og arrangerer konserter. Stedet har også kurs- og konferanselokaler og selskapslokaler.

 

Stiftelsens formål og målsetting

Museets formål er å samle inn og dokumentere, sikre, drive forskning og å formidle historien tilknyttet elver og vann, vannkraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevende industri og industristeder.

Det er et mål å bli et nasjonalt senter for kunnskap og rådgivning om norsk vannkrafthistorie, og historien knyttet til kraftkrevende industri og deres samfunn, samt å bevare, forvalte og formidle kunnskap om det nasjonale kulturminnet Tyssedal Kraftanlegg (Tysso I).

 

Stifterne

Odda Kommune, Odda Smelteverk AS, Norzink as (no: Boliden Odda AS), Tinfos Titan og Iron K/S, A/S Tyssefaldene, og LO i Odda og Omland, BKK, Bjølvefossen ASA, DNN Industrier, E-CO vannkraft as, Eidfjord kommune, Norsk elektriker og kraftstasjonsforbund, Energibedriftenes Landsforening (EBL), Haugaland Kraft, Hardanger og Voss regionråd, Herdlandsfoss Kraftverk, Hydro Energi Røldal-Suldal, Indre Hardanger Kraftlag, Kvinnherad Energi, Lederne, LO Noreg, NHO-Hordaland, Norsk Arbeidsmannsforbund, NIVA, Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), Noregs Ingeniørorganisasjon (NITO), Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Odda Energi, Norsk Industri, SINTEF, Statkraft SF, Sunnhordland Kraftlag, Tekna, Ullensvang herad.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.