Nettsider om diskriminering

Publisert: 28.02.12

– innholdet kan være utdatert

En av Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgaver og formålet med de nye veiledningssidene er å veilede i spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet mht. likestilling og diskriminering på arbeidsplassen. Viktige målgrupper for de nye nettsidene er arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte.

Tema som blir behandlet er:

  • aktivitets- og redegjørelsesplikt – arbeidsgivers plikt til aktivt og systematisk forebygge diskriminering
  • ansettelse og oppsigelse
  • lønn og arbeidsvilkår
  • tilrettelegging
  • arbeidsmiljø
  • graviditet og foreldrepermisjon
  • religion på jobb

På sidene finner du også en oversikt over klagesaker LDO har behandlet.

Les mer på LDOs nye veiledningssider Arbeidsliv

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.