Nettsider om diskriminering

Publisert: 28.02.12

– innholdet kan være utdatert

En av Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgaver og formålet med de nye veiledningssidene er å veilede i spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet mht. likestilling og diskriminering på arbeidsplassen. Viktige målgrupper for de nye nettsidene er arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte.

Tema som blir behandlet er:

  • aktivitets- og redegjørelsesplikt – arbeidsgivers plikt til aktivt og systematisk forebygge diskriminering
  • ansettelse og oppsigelse
  • lønn og arbeidsvilkår
  • tilrettelegging
  • arbeidsmiljø
  • graviditet og foreldrepermisjon
  • religion på jobb

På sidene finner du også en oversikt over klagesaker LDO har behandlet.

Les mer på LDOs nye veiledningssider Arbeidsliv

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.