Nettoinnvandring på 315 000

Publisert: 04.07.13

– innholdet kan være utdatert

Den årlige nettoinnvandringen har de siste seks årene utgjort 43 000 i snitt. Korttidsinnvandrere er da ikke regnet med. Det framgår av et nytt samfunnsnotat fra LO.

De siste par årene har også innvandringen fra kriserammede EU-land i sør tatt seg opp, men utgjør foreløpig få personer.

Innvandring og sysselsettingsøkning

Innvandringen har stått for nær to tredjedeler av sysselsettingsøkingen i Norge etter 2004. Det tilsvarer 235 000 personer. Utslagene er særlig store i enkeltbransjer. Samlet innen næringene bygg og anlegg, varehandel, transport og overnattings- og serveringsvirksomhet sto innvandringen for en sysselsettingsøking på om lag 40 000 fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2012. Samtidig gikk sysselsettingen blant andre i disse næringene ned, slik at den samlede sysselsettingen gikk bare svakt opp.

Halvparten er utleide

En stor andel av innvandrerne kanaliseres til arbeidsmarkedet gjennom arbeidsutleie. I 4. kvartal 2012 var vel halvparten av arbeidsutleide arbeidstakere innvandrere. Vel halvparten av disse hadde bakgrunn fra EU-øst. Det finnes ikke statistikk for hvor den utleide arbeidskraften jobber. Ulike undersøkelser antyder imidlertid at særlig bygge- og anleggsnæringen, men også industri og privat tjenesteyting er blant næringene som benytter en god del innleid arbeidskraft.

De fleste som har flyttet til Norge de senere årene har kommet for å få arbeid, og en høy andel er i aldergrupper der en normalt har høy yrkesdeltakelse. Innen sammenliknbare aldersgrupper er imidlertid sysselsettingsandelen lavere blant personer fra EU øst enn for befolkningen for øvrig.

Les hele samfunnsnotatet her.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.