Nettmeldingen lagt frem

Publisert: 06.03.12

– innholdet kan være utdatert

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har lagt fram nettmeldingen ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” (Stortingsmelding 14 (2011-2012). I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i det sentrale overføringsnettet for strøm.

Nettpolitikken som presenteres i meldingen skal legge til rette for regjeringens mål om:

• Sikker tilgang på strøm i alle deler av landet
• Høy fornybar elektrisitetsproduksjon
• Næringsutvikling som krever økt krafttilgang, som kraft fra land til petroleumsvirksomheten og industrivirksomhet
• Tilstrekkelig overføringskapasitet mellom regioner, slik at det blant annet ikke blir langvarige store forskjeller i strømpris mellom områder
• Et klimavennlig energisystem som tar hensyn til naturmangfold, lokalsamfunn og andre samfunnsinteresser

I nettmeldingen foreslår regjeringen noen justeringer i dagens konsesjonssystem.

Les mer på departementets sider.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.