Nettleieutjevning, fornybart og eierskap

Publisert: 06.10.11

– innholdet kan være utdatert

Ordningen med utjevning gjør at nettselskapene reduserer nettleien i områder av landet med høyest kostnader. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er administrator og tiltaket finansieres over statsbudsjettet.

Det anslås at nær 120 000 kunder i distribusjonsnettet får lavere nettleie neste år. Det er kunder i Buskerud, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.

– Dette er et godt forslag, understreker nestleder Hennum.

PRM fra Olje- og energidepartementet.

Mer fornybart

I samarbeid med Sverige skal Norge bygge ut nye anlegg med en samlet produksjon på 26,4 TWh fornybar kraft i 2020. Landene finansierer halvparten hver gjennom elsertifikatordningen, som trer i kraft 1. januar 2012.

– Det er bra med fortsatt satsing på fornybar energi. Det samme gjelder Enovas nye oppgaver, spesielt energieffektivisering. Her er det mye å hente, sier nestleder Vidar Hennum.

Effektivisering

Samtidig som sertifikatordningen settes i gang avvikles ordningen med investeringsstøtte gjennom Enova. Enova skal i stedet dreie sin drift over mot energieffektivisering i industri og bygg, økt brukt av varme fra fornybare kilder og fullskala demonstrasjon av nye energiløsninger.

PRM Olje- og energidepartementet.

Styrker eierskapsforvaltningen

Nærings- og handelsdepartementet skal styrke eierskapsavdelingen med 5 millioner kroner. Begrunnelsen er at økt globalisering, raskere teknologi- og industriutvikling og utvidet fokus på hva som bidrar til selskapenes verdiskaping gjør eierskapsforvaltningen mer krevende.

– Vi mener at et aktivt statlig eierskap er viktig og noe vi mener er fornuftig å øke innsatsen for, sier nestleder Vidar Hennum.

PRM Næringsdepartementet.

Petoro styrkes

Neste år skal Petoros driftsbudsjett styrkes med 17,2 millioner kroner. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE).

PRM Olje- og energidepartementet.

Kan hente mer kraftverkskatt

I statsbudsjettet foreslås det å øke maksimumsgrensen i eiendomsskatten for kraftverk i 2012 og 2013. Samlet over de to årene kan vertskommunene hente ut rundt 420 millioner kroner mer enn dagens grense.

Det er kommunene selv som velger å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk.

PRM Finansdepartementet.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.