Nesten enighet i offentlig sektor

Publisert: 26.05.14

– innholdet kan være utdatert

Partene i årets kommuneoppgjør har blitt enige om å si ja til riksmeklerens skisse.

  • Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent og sikrer en reell kjøpekraftsforbedring for alle.
  • Det anbefalte resultatet sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. mai 2014.
  • Det er avsatt 1 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli 2014.
  • Meklingsresultatet har gitt en løsning for begge avtaleårene. Det innebærer at kommuneansatte allerede i dette oppgjøret får minimum 3 prosent fra 1. mai 2015.
     
Fornøyd forhandlingsleder

– Arbeidstakerne har fått gjennomslag for flere viktige spørsmål knyttet til pensjon. I tillegg har vi fått på plass at kommuner som vurderer anbud, privatisering eller på annen måte overlate tjenester til private virksomheter, pålegges å kartlegge konsekvensene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for berørte ansatte, understreker forhandlingsleder Mette Nord til Frifagbevelse.

De to LO-forbundene Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon godtar ikke resultatet i kommunesektoren. Om to uker kan det bli streik i skolene og musikk- og kulturskolene. 

– Vi er ikke fornøyd med arbeidstidsavtalen for lærerne, derfor sier vi nei til forslaget, sier leder i Skolenes Landsforbund (SL), Anne Finborud til LO-Aktuelt. Sammen med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) vil de ikke være med resten av LO Kommune i å anbefale resultatet av meklingen i kommunesektoren, skriver FriFagbevegelse.

Erstatning og pensjon

I tillegg sikres ansatte som skades på fritiden av pasienter, elever, klienter mv yrkesskadeerstatning. Og at det kom på plass bestemmelser som gir ansatte med AFP beregnet etter tjenestepensjonsordningens regler, rett til å arbeide så mye de ønsker til pensjonistavlønning på 180 kroner per time.

Staten

1 time etter at kommuneoppgjøret var løst, meddelte kommunalminister Jan Tore Sanner om at det var gjennombruddet i meklingen for de statsansatte.

Også dette oppgjøret skal ha en økonomisk ramme på 3,3 prosent, det vil si det samme som de kommuneansatte oppnådde tidligere i morges og som de industriansatte oppnådde tidligere i vår.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.