Nelfo og EL og IT Forbundet oppfordrer til ryddigere bruk av innleie

Publisert: 25.09.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Nelfo og EL og IT Forbundet oppfordrer elektrobedriftene til å rydde opp i bruk av innleie av personell i byggebransjen.

Felles pressemelding fra Nelfo og EL og IT Forbundet

Nelfo er arbeidsgiverforeningen til elektrobedriftene i Norge, mens EL og IT Forbundet organiserer ansatte i bransjen. Bakgrunnen for oppfordringen er et initiativ som Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet, som også er parter i byggenæringen, kom med i sommer. De signerte en avtale som går ut på å rydde opp i en uheldig utvikling når det gjelder bruk av innleid personell i byggenæringen.

Nå gir Nelfo og EL og IT Forbundet sin fulle støtte til anbefalingene.

– Vi synes dette er et meget godt initiativ som vil kunne bidra til å øke seriøsiteten i bransjen. Vi støtter derfor initiativet og vil anbefale disse overfor våre medlemsbedrifter, sier adm. direktør i Nelfo, Ove Guttormsen.

EL og IT Forbundet håper at oppfordringen skal føre flere over i fast jobb.

– Vi håper at oppfordringen bidrar til at flere, store byggeprosjekter gjennomføres med faste ansatte og flere lærlinger på prosjektet. Bruken av innleie er i dag for stor, særlig rundt Oslofjorden, sier Jan OIav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Noen av de sentrale punktene i oppfordringen er:

  • Innleie fra bemanningsbyrå skal kun skje innenfor de vilkår og intensjoner som følger av arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtale
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for dem som er leid inn
  • Ansettelser i minst 80 prosent stillingsbrøk
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det

 Les anbefalingene fra BNL og Fellesforbundet her

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.