Nelfo og EL & IT Forbundet med felles seriøsitetserklæring

- innholdet kan være utdatert

– Kravet om bruk av læringer må legges på den enkelte virksomhet som leverer anbud til offentlige byggherrer. De bedrifter som investerer i kvalitativ rekruttering må få uttelling for dette i en konkurransesituasjon, fremholder administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

I felleserklæringen mellom Nelfo og El & IT Forbundet uttrykker partene at de er fornøyd med at Regjeringen, i forbindelse med revisjonen av regelverket for offentlige anskaffelser, har signalisert at det skal innføres en egen lærlingeklausul.

– Signalene så langt tyder på at det nå skal innføres krav om at anbyder skal være opplæringsbedrift, og at det skal dokumenteres bruk av lærlinger. Vi er også fornøyd med at man ønsker å ha samme krav til norske som utenlandske anbydere.

BNL og Fellesforbundet har nettopp kommet med en egen felles erklæring om seriøsitetskrav, og adm. direktør Ove Guttormsen er glad for at byggebransjen har blitt enige om viktige krav.

– Men vi synes kanskje ambisjonsnivået på enkelte punkter er noe lavt. Partene innen elektrofagene er blitt enige om at ved utførelse av kontraktarbeid skal 15-25 prosent av arbeidede timer innen elektroentreprisekontrakter være utført av lærlinger under tilsyn av fagarbeidere med relevant fagbrev innenfor elektrofag, sier Ove Guttormsen.

Og han fortsetter:

– Kravet om bruk av lærlinger må rettes mot den enkelte virksomhet, ikke på prosjektnivå. Kjører man lærlingekravet på prosjektnivå, vil de mindre seriøse aktørene kunne dekke seg bak de seriøse aktørene. Hver 5. arbeidstaker i elektrobransjen er i dag lærling. Det er vi stolte over, og er ikke minst et resultat av at partene i arbeidslivet gjennom mange år har samarbeidet for å øke antall lærlinger. Det at våre bedrifter investerer i kvalitativ rekruttering, må også få uttelling i en konkurransesituasjon, fastslår Guttormsen.

Elektrofagene er regulerte yrker, og i felleserklæringen mellom Nelfo og EL & IT Forbundet slår partene fast at det eneste akseptable kravet ved offentlige anbud er at i en elektroentreprise skal 100 prosent av arbeide timer knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr være utført av kvalifisert personell under tilsyn av registrert installatør.

– Vi håper Regjeringen, ved Næringsdepartementet, er klare på at de ønsker et høyt ambisjonsnivå når de om kort tid kommer med forslag til ny lov/regler for offentlige anskaffelser. Mer enn noensinne trenger vi å etablere et godt grunnlag for et fremtidig seriøst arbeidsliv. Et godt signal vil her være å honorere de aktører som faktisk investerer i kvalitativ rekruttering og på denne måten tar samfunnsansvar, avslutter adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Les felleserklæringen