Nei til Statkabel

- innholdet kan være utdatert

Agder Energi hevder at Statnett er for tregt når det gjelder både planlegging og bygging av utenlandskabler. Dessuten misliker Agder Energi at utenlandskablene monopoliseres i et statlig selskap.

Statnett og nasjonale interesser


– Forslaget må avvises. Landet trenger et sterkt Statnett som ivaretar nasjonale interesser på dette om området, på samme måte som vi mener både sentralnettet og underliggende nett skal være offentlig eid og drevet, sier forbundssekretær Henning Solhaug.

Statlig ansvar


Forbundet mener det er viktig at staten har ansvaret for og styringen med både utbygging og drift av utenlandskabler.
– Det er heller ikke sikkert vi skal sette i verk omfattende utbygging av kabler, slik situasjonen er i dag. Vi vet foreløpig lite om hvordan EU vil følge opp vedtaket om utbygging av fornybar kraft og det er heller ikke gitt i hvilken grad norsk vannkraft skal båndlegges som svingkraft for eventuell vindkraftutbygging i Europa, påpeker forbundssekretær Solhaug.

Støtter regjeringen


Forbundet støtter dermed regjeringens holdning. Heller ikke Frp ser poenget ved å ha et eget selskap for utenlandskablene. Agder Energi får dermed ikke mye gehør i det politiske miljøet.