Nei til midlertidige ansettelser

- innholdet kan være utdatert

– Det er ikke aktuelt med en generell ordning for økt bruk av midlertidige ansettelser. Også funksjonshemmede er tjent med et ordentlig stillingsvern, sier Bjurstrøm til NTB.
Arbeidsministeren har mottatt rapporter fra to utvalg som har diskutert ulike tiltak som skal gi flere funksjonshemmede jobb. Blant forslagene er økt adgang til midlertidige ansettelser samt å utvide prøvetiden ved ansettelser fra seks til ni måneder eller mer.
– Forslaget om utvidet prøvetid er interessant, for jeg har forståelse for at mange arbeidsgivere er usikre på hva de risikerer ved å ansette funksjonshemmede. Prøvetid, ulike økonomiske støtteordninger og egne traineeprogram kan bøte på dette, sier hun.
Ett av utvalgene har bestått av ulike brukerinteresser, mens det såkalte erfarings- og idépanelet var sammensatt av representanter fra næringslivet.
Bjurstrøm vil i forbindelse med statsbudsjettet for neste år legge frem de endelige tiltakene i en egen sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede.

Flere vil jobbe


43,6 prosent av alle funksjonshemmede i yrkesaktiv alder, er i jobb. Andelen har vært relativ stabil over flere år. Av 323.000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede ønsker 78.000 å jobbe i større eller mindre grad, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.
Les mer om dette på Dagens Næringslivs nettavis.