Negativ holdning til eldre

Publisert: 18.10.12

– innholdet kan være utdatert

Det synes ikke å være noen bedring fra tidligere år og 4 prosent av arbeidstakerne sier at de selv har opplevd å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av alder.

Overses ved jobbsøk

Solem mener aldersdiskriminering gir seg størst utslag ved at ledere nøler med å innkalle eldre søkere til jobbintervju.

Negative assosisasjoner

– Negative oppfatninger om aldring ligger dypt forankret i vår kultur, kanskje mer eller mindre i alle kulturer. Alder og aldring gir helst negative assosiasjoner, det regnes ikke som bra.  Omfanget er omtrent det samme som dem som sier at de har opplevd kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, sier Solem.

Les mer på seniorpolitikk.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.