Negativ holdning til eldre

Publisert: 18.10.12

– innholdet kan være utdatert

Det synes ikke å være noen bedring fra tidligere år og 4 prosent av arbeidstakerne sier at de selv har opplevd å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av alder.

Overses ved jobbsøk

Solem mener aldersdiskriminering gir seg størst utslag ved at ledere nøler med å innkalle eldre søkere til jobbintervju.

Negative assosisasjoner

– Negative oppfatninger om aldring ligger dypt forankret i vår kultur, kanskje mer eller mindre i alle kulturer. Alder og aldring gir helst negative assosiasjoner, det regnes ikke som bra.  Omfanget er omtrent det samme som dem som sier at de har opplevd kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, sier Solem.

Les mer på seniorpolitikk.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.