Nedgang i sykefraværet

Publisert: 23.06.10

– innholdet kan være utdatert

– Svært gledelig. Sykefraværstallene for 1.kvartal viser at vi er på rett vei. Regjeringen har gjort en god jobb med å sette sykefraværet på dagsorden. For å fortsette denne gode trenden må vi sørge for at IA-avtalen virker som forutsatt, og vi må fortsatt ha fokus på forebygging, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Lavest i Oslo og Rogaland

Oslo og Rogaland har lavest sykefravær. Oslo, med sine 4,9 prosent, er hakket bak Rogaland som har lavest sykefravær med 4,7 prosent. Sykefraværet i Oslo redusert med 18,2 prosent fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2010 og er dermed det fylket som har størst nedgang i sykefraværet. Tilsvarende tall for landet totalt er 11,9 prosent for legemeldt sykefravær.

Oslo og Rogaland er de eneste som ser fire-tallet. I Oslo har menn et sykefravær på 3,7 prosent, og kvinner 6,3 prosent. Tilsvarende tall for landet totalt er 4,6 og 7,3.

Færre tapte arbeidsdager

For arbeidslivet og samfunnet betyr sykefraværsnedgangen at landet har 730 000 tapte dagsverk enn på samme tid i fjor. NAV mener at systematisk og forebyggende sykefraværsarbeid over tid virker positivt på sykefraværet og øker nærværet på arbeidsplassene.

– Vi ser gang etter gang at arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv virker godt der hvor det tas i bruk, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

Muskel og skjelett- og psykiske lidelser

Muskel og skjelett lidelser utgjør 35 prosent og har økt i forhold til 2009 fra 33,3 prosent. Psykiske lidelser utgjør 19,9 prosent og har økt fra 19,2 prosent i 2009.

Tilsvarende tall for landet er 34,3 prosent og 14,2 prosent.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.